Учебен процес


 

Училището следва държавните образователни стандарти и работи по учебен план, одобрен от Министерството на образованието и науките за гимназия с интензивно изучаване на чужди езици. 
„Меридиан 22“ също е международно училище, в което се прилага  Дипломната програма на Международния бакалауреат в 11. и 12. клас.
Учебната година има два срока, чието начало и край се обявява всяка година със заповед на министъра на образованието и науката. Ваканциите за всяка учебна година се определят със заповед на министъра на образованието и науката.
Учебните седмици са 36 за 8.-11.клас и 31 за 12.клас. 
Учебните часове са организирани в блокове по 80 минути.
Предметите, които се изучават в 8.клас, са: български език и литература, английски език, математика, философия, информационни технологии, изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт.

Предметите, които се изучават в 9.клас, са: български език и литература, английски език, втори чужд език (немски/ испански), математика, информационни технологии, информатика, история и цивилизация, география и икономика, философия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт.

Предметите, които се изучават в 10. клас, са: български език и литература, английски език, втори чужд език (немски/ испански), математика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, философия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт.

Предметите, които се изучават в 11. клас, са: български език и литература, английски език, втори чужд език (немски/ испански), математика, история и цивилизация, география и икономика, философия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физическо възпитание и спорт.

Предметите, които се изучават в 12. клас, са: български език и литература, английски език, втори чужд език (немски/ испански), математика, история и цивилизация, свят и личност, география и икономика, физическо възпитание и спорт.

 

В края на 10. клас се провежда НВО по БЕЛ и математика за завършен първи гимназиален етап.

Петгодишното обучение за българска диплома за средно образование завършва със зрелостни изпити по български език и литература и втори предмет по избор.

Двегодишното обучение в Дипломната програма на ІВ, провеждано в последните две години на гимназиалния етап, завършва с изпитна сесия, администрирана от ІВ и със стандартизирани изпити за цял свят с международно външно оценяване. Освен външното оценяване по всеки предмет има и вътрешно оценяване, което се модерира от IB. 

Българските дипломи за средно образование се получават през месец юни в годината на завършването на 12.клас.

Резултатите от ІВ дипломите излизат на 6 юли за ІВ училищата по целия свят, а дипломите се получават в средата на месец август.


 

Списъци със задължителна литература по български език и литература

 

Осми клас

Античност
1. Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл;
2. „Илиада", епическа поема, откъси от I, VI, XXII, XXIV песен - Омир
3. Поезия, Сафо
4. „Антигона", трагедия -  Софокъл,

Средновековие
5. Библия. Библейски сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей; за Исус, за Богородица; откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан
6. „Пространно житие на Константин-Кирил"
7. „Азбучна молитва", Константин Преславски
8. „За буквите", Черноризец Храбър


Ренесанс

9. Из „Декамерон", новелистичен сборник Джовани Бокачо,  Ден първи, новела трета – „Притчата за трите пръстена"
10. „Дон Кихот", роман - Мигел де Сервантес
11. „Хамлет", трагедия - Уилям Шекспир
12. Сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи..."); сонет 130 („Очите ѝ не са звезди...") - У. Шекспир 

 

Девети клас

1."Пътешествията на Гъливер"- Джонатан Суифт
2. "Дон Жуан"- Джордж Байрон
3. "Евгений Онегин"- Александър Пушкин
4. "Дядо Горио"- Оноре дьо Балзак
5. "Мадам Бовари"- Гюстав Флобер
6. "История славянобългарска"- Паисий Хилендарски
7. "Изворът на белоногата"- Петко Р. Славейков
8. Стихотворения- Христо Ботев

 

Десети клас

Българската литература от Освобождението до Първата световна война
„Епопея на забравените“ (Ив. Вазов)

„Под игото“, Иван Вазов

„Бай Ганьо“, Алеко Константинов

Философски поеми, Пенчо Славейков

Стихотворения, Пейо Яворов

Стихотворения, Димчо Дебелянов

„Гераците“, Елин Пелин
 

Българската литература между двете световни войни

Гео Милев, „Септември“

Стихотворения, Христо Смирненски

Стихотворения, Атанас Далчев

Разкази, Йордан Йовков

Стихотворения, Никола Вапцаров
 

Българската литература след Втората световна война

„Тютюн“, роман – Димитър Димов

„Диви разкази“, Николай Хайтов

„Нежната спирала“, Йордан Радичков

 

Единадесети клас

Христо Ботев – поезия: "Майце си", "Към брата си", "Елегия", "Борба", "До моето първо либе", "На прощаване", "Хаджи Димитър", "Моята молитва", "Обесването на Васил Левски"
Иван Вазов – поезия: "Българският език", "Отечество любезно", "При Рилския манастир", "Елате ни вижте", "Линее нашто поколение", "Епопея на забравените"-"Левски", "Паисий", "Кочо", "Опълченците на Шипка"; разказът "Дядо Йоцо гледа"; повестта "Чичовци"; романът "Под игото"
Алеко Константинов – фейлетонът "Разни хора, разни идеали"; книгата "Бай Ганьо"
Пенчо Славейков – поезия: "Cis moll", "Ни лъх не дъхва над полени", "Спи езерото; Белостволи буки", "Самотен гроб в самотен кът"; поемата "Ралица"
Пейо Яворов – поезия: "Градушка", "Заточеници", "Ще бъдеш в бяло", "Две хубави очи", "Стон", "Две души", "Сенки", "Песента на човека", "Маска"
Елин Пелин – разкази: "Ветрената мелница", "Косачи", "Задушница", "Мечтатели", "На оня свят", "Андрешко", "Чорба от греховете на отец Никодим", "Занемелите камбани" повестта "Гераците"
Димчо Дебелянов – поезия: "Черна песен", "Пловдив", "Да се завърнеш...", "Помниш ли, помниш ли...", "Спи градът", "Миг", "Един убит", "Сиротна песен", "Тиха победа"

 

Дванадесети клас

Христо Смирненски – поезия: "Да бъде ден!", "Ний", "Йохан", "Юноша", "Стария музикант", "Цветарка", "Зимни вечери"
Гео Милев – поемата "Септември"
Атанас Далчев – поезия: "Прозорец", "Болница", "Стаята", "Къщата", "Повест", "Книгите", "Камък", "Дяволско"
Елисавета Багряна – поезия: "Кукувица", "Стихии", "Потомка", "Вечната"
Йордан Йовков – разкази: "Песента на колелетата", "Последна радост", "Шибил", "През чумавото", "Индже", "Албена", "Другоселец", "Серафим"
Никола Вапцаров – поезия: "Вяра", "Писмо"("Ти помниш ли..."), "Песен за човека", "Сън", "История", "Завод", "Кино", "Прощално", "Борбата е безмилостно жестока..."
Димитър Димов – романът "Тютюн"
Димитър Талев – романът "Железният светилник"


 

English Reading Lists

9th grade

1. Oscar Wilde - The Picture of Dorian Gray
2. Jerome K. Jerome - Three Men in a Boat
3. Mark Twain - The Adventures of Tom Sawyer
4. Washington Irving - The Legend of Sleepy Hollow; Rip Van Winkle


10th grade 

Katherine Mansfield - The Garden Party and Other Stories
Virginia Woolf - To the Lighthouse
Jerome David Salinger - The Catcher in the Rye


Reading List for English B Students 

1. Harper Lee - To Kill a Mockingbird
2. George Orwell - 1984
3. William Golding - Lord of the Flies
4. Charles Dickens - Great Expectations
5. Stephen Chbosky - The Perks of Being a Wallflower
6. Tennessee Williams - A Streetcar Named Desire
7. Emily Bronte - Wuthering Heights
8. Scott Fitzgerald - The Great Gatsby

* Books 1 to 4 must be read during the summer holiday.
* At the beginning of next school year students are expected to bring a list of at least 200 words from the 4 novels, typed and numbered.
* Books 5 to 8 will be read during the school year, but it is a good idea to have them ready at home.