• Пълните интервюта можете да видите тук      Теодора   Марта   Станислав

  Дипломна програма на IB

  Дипломната програма на IB е престижна международна образователна програма за ученици от втори гимназиален етап. Тя е разработена от Организацията на международния бакалауреат (International Baccalaureate Organisation – ІВO) и се преподава единствено в училища, които са нейни членове.
  Международният бакалауреат е образователна организация, основана през 1968 година в Швейцария по идея на група талантливи, напредничави учители в Женева.

  Мисия на IB

  Организацията на международния бакалауреат има за цел  да развива търсещи, знаещи, загрижени млади хора, които спомагат за създаването на по-добър и по-мирен свят чрез междукултурно разбирателство и уважение.

  За постигането на тази цел организацията работи с училища, правителства и международни организации за създаване на модерни и стимулиращи програми за международно образование със строги и взискателни критерии за оценяване.

  Тези програми насърчават учащите се по целия свят да бъдат активни, състрадателни, любознателни хора, които разбират, че другите, със своите различия, също могат да бъдат прави.

   

  Профил на IB ученика

  Профилът на IB ученика е мисията на организацията, представена чрез резултатите, които цели модерното образование на 21 век.

  Профилът на ученика е дългосрочна визия за образованието. Той е съвкупност от идеи, които вдъхновяват, мотивират и поставят фокус на работата на училищата и учителите, като ги обединяват в една обща цел.

  Като IB ученици ние се стремим да бъдем: любознателни, знаещи, мислещи, общуващи, принципни, непредубедени, загрижени, рискуващи, уравновесени, разсъждаващи.